Mededelingen

Mededelingen tbv onze vereniging

Beste medetuinders,

Voor het seizoen 2023 moeten de aardappels, aubergines en tomaten in het deel van de tuin gepoot en/of geplant worden zijde aan de kant van Dronten.

Ledenvergadering VTV Runderweg

Kom naar onze volgende ledenvergadering bij VTV Runderweg en neem deel aan de besluitvorming over belangrijke kwesties binnen onze volkstuinvereniging. Het is een ideale gelegenheid om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en de toekomst van onze gemeenschapstuinen mede vorm te geven. Jouw stem telt! We kijken ernaar uit je daar te zien.


Er is nog geen datum gepland voor 2023, zodra dit mogelijk is wordt het bekend gemaakt.

Werkochtenden

Tijdens de werkochtenden zal er onderhoud gepleegd worden aan de algemene gedeeltes van ons complex. Tevens zullen dan ook de niet verhuurde tuinen worden aangepakt. Deze taken zijn niet alleen voor het bestuur, maar zijn voor ieder lid. Voor vragen en doorgeven van wijzigingen van uw geplande ochtend/middag kunt u onderstaand email-adres gebruiken.

tuincontrolecommissie@vtv-runderweg.nl.


De gezamenlijke werkochtenden voor het jaar 2023 zijn als volgt:

3 juni 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur

15 juli 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur

2 september 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur

14 oktober 2023 van 09:00 uur tot 12:00 uur


Het bestuur vraagt de leden om de tussenpaden te onderhouden. Daarbij hoort bijvoorbeeld het maaien van gras, gezamenlijk de tussenpaden te bestraten of de tussenpaden te onderhouden.


Voor leden aan de buitenranden van het complex betekent dat verder dat u de singel/buitenrand(en) snoeit en het singelpad voldoende vrij houdt, zodat er gemaaid kan worden. De singel hoeft u niet zelf te maaien, wel dient u de buiten bossages zo te snoeien dat er ook gemaaid kan worden.

Ploegen/frezen

Wilt u uw tuin laten ploegen, frezen of machinaal spitten?

Neem dan contact op met Harm Dijk. Hij is te bereiken op nummer: 06-55946851.

Prijs per are: € 10,-

Tuin huren

Een volkstuin kan men zowel als starter maar ook als gevorderde beginnen. Gedurende het seizoen zijn er altijd wel dingen te doen die gedurende het jaar weer terugkomen, zoals onkruid wieden, zaaien en oogsten en zorgen dat de planten voldoende water krijgen. Ook de werkochtenden om het complex op orde te houden horen hier natuurlijk bij. Er komt ook wel wat planning bij kijken: tijdig de grond bewerken zodat alle zaden en/of stekken op tijd de grond in kunnen. Dit zijn allemaal zaken waar uw medetuinders op het complex ook tegenaan lopen. Als u vragen heeft over bepaalde zaken, dan kunt u zich altijd tot uw buren wenden. Zij zullen u altijd advies geven. Mochten uw directe "buren" het niet weten, dan zijn er altijd wel medetuinders elders op het complex die raad weten..


Indien u enthousiast bent geworden en ook graag een tuin zou willen huren op ons complex, dan is dat natuurlijk altijd mogelijk. Men kan lid worden van onze vereniging als men inwoner is van de gemeente Lelystad en men NIET bij een andere volkstuinvereniging is ingeschreven (een tuin huurt). Een verenigingsjaar loopt bij ons van 1 november t/m 31 oktober van het volgende jaar. Bij niet opzeggen loopt het lidmaatschap stilzwijgend door.


Op dit moment zijn de volgende tuinen te huur: HELAAS ZIJN ALLE TUINEN VERHUURD, u kunt door middel van het invullen van het contact formulier op een wachtlijstgeplaatst worden.

Grootte van 2 are: alles vergeven.

Grootte van 1 are: alles vergeven.

Het is ook mogelijk om tuinen, die naast elkaar liggen, met elkaar te combineren om zo een grotere tuin te creëren.


De kosten voor het huren van een tuin op ons complex zijn als volgt:

Inschrijfgeld: € 10,-

Contributie: € 25,-

Waarborgsom: € 20,- per are

Pacht: € 25,- per are


Om een tuin te huren, kunt U, bij voorkeur via de email, contact opnemen met de secretaris van de vereniging.

Te bereiken via email (secretaris@vtv-runderweg.nl) of via het contactformulier.

Huishoudelijk reglement en statuten

Ons huishoudelijk reglement zorgt voor een soepel verloop van onze activiteiten. Hierin staan afspraken en richtlijnen voor het onderhoud van de tuinen, het gebruik van gemeenschappelijke voorzieningen en het respecteren van elkaars eigendommen. Samen streven we naar een plezierige en harmonieuze omgeving voor iedereen.

De statuten van de Volkstuinvereniging Runderweg (VTV Runderweg) vormen de grondwet van de vereniging en stellen de regels en procedures vast voor hoe de vereniging wordt bestuurd. Ze bevatten richtlijnen voor het lidmaatschap, het gebruik van de tuinen, de betaling van contributie en andere belangrijke aspecten van het tuinieren op het terrein van de vereniging. De statuten zijn van essentieel belang om een georganiseerde en harmonieuze gemeenschap van tuinders te handhaven.
Te veel oogst

Heeft u te veel oogst en zijn u en uw familie/buren al ruim voorzien van uw heerlijke groenten. Denk dan ook eens aan de voedselbank. Zij zullen u daar erg dankbaar voor zijn.

De voedselbank van Lelystad, de Korenaar, maakt wekelijks ongeveer 200 voedselpakketten voor mensen die het veel minder breed hebben dan ons. Gun hen ook wat extra groenten, heerlijk vers van het veld.


Op donderdagochtend tussen 10:30 uur en 12:00 uur is het mogelijk om uw te veel aan oogst bij de Korenaar af te geven. Op deze dag bereiden zij dan de voedselpakketten voor. Op vrijdagochtend worden deze pakketten dan samengesteld waarna ze in de middag op een aantal verdeelpunten aan de man worden gebracht.


Men vindt de voedselbank op industrieterrein Het Gildenhof. Ze zijn gevestigd aan de Wigstraat 2, tegenover het Gulf tankstation. Tevens kunt u altijd een kijkje nemen op hun website www.voedselbanklelystad.nl.

Zij zullen u zeer dankbaar zijn voor uw gulle gift.


Het bestuur

unsplash